Erskinesalen, Ekerö

Level Light byggde om befintliga armaturer till LED och minskade energiföbrukningen med 85% och underhållskostnaderna med 80%,

Erskinesalen, Ekerö

Level Light byggde om befintliga armaturer till LED och minskade energiföbrukningen med 85% och underhållskostnaderna med 80%,